Περιστατικό 1

Τον Ιανουάριο του 2019, δεχθήκαμε στην κλινική μας το παρακάτω περιστατικό. Πρόκειται για μία κυρία, 33 ετών, η οποία ανέφερε πως ανέκαθεν δεν αισθανόταν άνετα με την εμφάνιση των έξω γεννητικών της οργάνων. Κατά τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκαν υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και ατροφία των μεγάλων χειλέων. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων και ανάπλαση των μεγάλων χειλέων με την έγχυση Υαλουρονικού οξέως. Ο πρώτος μετεγχειρητικός έλεγχος ολοκληρώθηκε ύστερα από 35 ημέρες και η περιοχή είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 2

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά γυναίκα ασθενή, 43 χρονών, που παρουσιάστηκε στην κλινική μας για Αιδοιοπλαστική. Ο κλινικός έλεγχος έδειξε πως υπάρχει χαλάρωση των μεγάλων χειλέων αιδοίου καθώς και ατροφία. Τα μικρά χείλη, σε αντίθεση, ήταν υπερτροφικά. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων και της χορηγήθηκε ενέσιμο Yαλουρονικό για την βελτίωση της εμφάνισης και του σχήματος των μεγάλων χειλέων. Ύστερα από 25 μέρες, η περιοχή είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 3

Πρόκειται για μία ασθενή 35 χρονών που παρουσιάστηκε στην κλινική μας για εξέταση. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην ολική ανανέωση αιδοίου. Τα βασικά κλινικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ήταν η υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου, η διογκωμένη κλειτορίδα και η ατροφία των μεγάλων χειλέων. Η ασθενής υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων και πλαστική αποκατάσταση στελέχους της κλειτορίδας. Επιπλέον, τα μεγάλα χείλη αιδοίου αποκαταστάθηκαν με την έγχυση Υαλουρονικού οξέως . Ύστερα από ένα μήνα, κατά την πρώτη μετεγχειρητική εξέταση, η ασθενής ανέφερε πως ήταν απόλυτα ικανοποιημένη με το αισθητικό αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 4

Πρόκειτα για μία 23χρονη ασθενή, μόνιμη κάτοικο εξωτερικού, που προσήλθε στην κλινική μας για εξέταση.  Η κλινική αξιολόγηση έδειξε υπερτροφία στα μικρά χείλη του αιδοίου, η οποία την ενοχλούσαν σε σημείο παρεμβατικό στις καθημερινές τις συνήθειες. Τα μεγάλα χείλη, σε αντίθεση, ήταν ατροφικά. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων και σε έγχυση Υαλουρονικού οξέως για την ανάπλαση των μεγάλων χειλέων. Μετά από 25 μέρες, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και ήταν απόλυτα ικανοποιημένη με το τελικό αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ