Περιστατικό 1

Τον Ιούνιο του 2020 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 45 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου και ατροφία των εξωτερικών χειλέων. Υπεβλήθη σε διορθωτική αιδοιοπλαστική και έγινε έγχυση υαλουρονικού οξέoς για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 2

Τον Μάρτιο του 2022, προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 46 ετών για κλινική εξέταση. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου καθώς και στην ατροφία των μεγάλων χειλέων. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής και έγινε έγχυση υαλουρονικού οξέoς για την αποκατάσταση του ογκου των μεγάλων χειλέων. 30 ημέρες μετά την επέμβαση η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 3

Τον Μάιο του 2023 προσήλθε στην κλινική μας η Αλεξάνδρα Π., κάτοικος Κύπρου, για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου και ατροφία των εξωτερικών χειλέων. Υπεβλήθη σε διορθωτική αιδοιοπλαστική και έγινε έγχυση υαλουρονικού οξέoς για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΔΟΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

ΠΡΙΝΜΕΤΑ