Περιστατικό 1

Ασθενής 40 ετών, η οποία προσήλθε στην κλινική μας με συμπτώματα κολπικής ξηρότητας και δυσπαρευνίας. Από τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκαν υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου, χαλάρωση κόλπου και του περινέου. Αναφέρθηκε, επίσης, εργώδης φυσιολογικός τοκετός με εμβρυουλκία.
Υπεβλήθει σε Περινεοπλαστική, Κολποπλαστική και Αιδοιοπλαστική. Η πρώτη μετεγχειρητική εξέταση ολοκληρώθηκε ύστερα από 35 μέρες και η κατάσταση της ασθενούς ήταν καλή.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 2

Η Ευγενία Β., 51 ετών, προσήλθε στην κλινική μας για την αποκατάσταση της κολπικής χαλάρωσης που αισθανόταν. Από τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε χαλάρωση του κολπικού πυελικού δαπέδου καθώς και υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε Κολποπλαστική και Αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική εξέταση η κατάσταση της ασθενούς ήταν εξαιρετική.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 3

Ασθενής 40 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Μάρτιο του 2022 με συμπτώματα κολπικής ξηρότητας και δυσπαρευνίας. Από τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκαν υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου, χαλάρωση κόλπου και του περινέου. Αναφέρθηκε, επίσης, εργώδης φυσιολογικός τοκετός.
Υπεβλήθει σε Περινεοπλαστική, Κολποπλαστική και Αιδοιοπλαστική. Η πρώτη μετεγχειρητική εξέταση ολοκληρώθηκε ύστερα από 35 μέρες και η κατάσταση της ασθενούς ήταν καλή.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 4

Η Αιμιλία Π., 46 ετών, προσήλθε στην κλινική μας για την αποκατάσταση της κολπικής χαλάρωσης που αισθανόταν. Από τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε χαλάρωση του κολπικού πυελικού δαπέδου καθώς και υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε Κολποπλαστική και Αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική εξέταση η κατάσταση της ασθενούς ήταν εξαιρετική.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 5

Η Παρασκευή Π., 51 ετών, προσήλθε στην κλινική μας για την αποκατάσταση της κολπικής χαλάρωσης που αισθανόταν. Διαπιστώθηκε χαλάρωση του κολπικού πυελικού δαπέδου καθώς και υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε Κολποπλαστική και Αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική εξέταση η κατάσταση της ασθενούς ήταν εξαιρετική.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ