Περιστατικό 1

Πρόκειται για μία ασθενή 33 χρονών που παρουσιάστηκε στην κλινική μας για εξέταση. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην ατροφία των μεγάλων χειλέων. Κλινικά διεπιστώθη απώλεια λιπώδους ιστού στα μεγάλα χείλη. Εγινε έγχυση υαλουρονικού  οξέoς με κάνουλα ( 16G/70 mm ) για αποκατάσταση ογκου εκατέρωθεν.

ΠΡΙΝ1Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
1Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ3Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Περιστατικό 2

Τον Φεβρουάριο του 2020 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 37 ετών που είχε πραγματοποιήσει αιδιοπλαστική στην κλινική μας πριν από ένα χρόνο. Το  πρόβλημα της την δεδομένη στιγμή ήταν η ατροφία των εξωτερικών χειλέων. O Δρ. Ναούμ πρότεινε την αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό. Η αποκατάσταση της περιοχής  ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 3

Τον Σεπτέμβριο του 2020 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 24 ετών για κλινική εξέταση. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην ατροφία των εξωτερικών χειλέων του αιδοίου. O Δρ. Ναούμ πρότεινε την αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό. Η αποκατάσταση της περιοχής ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 4

Τον Νοέμβριο του 2020 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 52 ετών για κλινική εξέταση. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην ατροφία των εξωτερικών χειλέων του αιδοίου. O Δρ. Ναούμ πρότεινε την αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό. Η αποκατάσταση της περιοχής ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 5

Η Άννα Π. 38 ετών προσήλθε στην κλινική μας για κλινική εξέταση. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην εικόνα του αιδοίου της, το οποίο είχε χάσει την νεανική του όψη και την ενοχλούσε οπτικά .O Δρ. Ναούμ πρότεινε την αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό. Η αποκατάσταση της περιοχής ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 6

Τον Απρίλιο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 44 ετών. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην ατροφία των εξωτερικών χειλέων. Διεπιστώθη απώλεια λιπώδους ιστού στα μεγάλα χείλη και πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό. Η αποκατάσταση της περιοχής  ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 7

Τον Μάιο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 29 ετών για κλινική εξέταση. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην ατροφία των εξωτερικών χειλέων του αιδοίου. O Δρ. Ναούμ πρότεινε την αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό. Η αποκατάσταση της περιοχής ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 8

Τον Σεπτέμβριο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 35 ετών. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην ατροφία των εξωτερικών χειλέων. Διεπιστώθη απώλεια λιπώδους ιστού στα μεγάλα χείλη και πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό. Η αποκατάσταση της περιοχής ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 9

Τον Σεπτέμβριο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 30 ετών, προβληματισμένη απο την η ατροφία των εξωτερικών χειλέων. O Δρ. Ναούμ πρότεινε την αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό οξύ. Η αποκατάσταση της περιοχής ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 10

Το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά ασθενή 38 ετών, που προσήλθε στην κλινική μας για κλινική εξέταση. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην αποκατάσταση του όγκου των μεγάλων χειλέων αιδοίου και στην επαναφορά της νεανικής εμφάνισης της περιοχής. O Δρ. Ναούμ πρότεινε την αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό. Η αποκατάσταση της περιοχής ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 11

Τον Σεπτέμβριο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 54 ετών για κλινική εξέταση. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην ατροφία των εξωτερικών χειλέων του αιδοίου. O Δρ. Ναούμ πρότεινε την αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό. Η αποκατάσταση της περιοχής ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 12

Τον Οκτώβριο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 35 ετών για κλινική εξέταση. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην ατροφία των εξωτερικών χειλέων του αιδοίου. O Δρ. Ναούμ πρότεινε την αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό. Η αποκατάσταση της περιοχής ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 13

Τον Σεπτέμβριο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 35 ετών. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην ατροφία των εξωτερικών χειλέων. Διεπιστώθη απώλεια λιπώδους ιστού στα μεγάλα χείλη και πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό. Η αποκατάσταση της περιοχής ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 14

Τον Φεβρουάριο του 2022 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 39 ετών. Το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην ατροφία των εξωτερικών χειλέων του αιδοίου. O Δρ. Ναούμ πρότεινε την αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό. Η αποκατάσταση της περιοχής ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 15

Τον Φεβρουάριο του 2022 δεχθήκαμε στην κλινική μας κυρία 50 ετών, προβληματισμένη απο την ατροφία των εξωτερικών χειλέων. O Δρ. Ναούμ πρότεινε την αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό οξύ. Η αποκατάσταση της περιοχής ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 16

Τον Οκτώβριο  του 2022 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 38 ετών. Το  πρόβλημα που αντιμετώπιζε ήταν η ατροφία των εξωτερικών χειλέων. O Δρ. Ναούμ πρότεινε την αποκατάσταση του όγκου με υαλουρονικό. Η αποκατάσταση της περιοχής  ήταν άμεση και το αποτέλεσμα εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ