Περιστατικό 1

Aσθενής 35 ετών προσήλθε στην κλινική μας με έντονη λιποδυστροφία στο εφηβαίο γνωστό ως ¨ Όρος της Αφροδίτης ¨. Υπεβλήθη σε  λιποαναρρόφηση στην περιοχή προς αποκατάσταση του σχήματος του εφηβαίου. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε  λιπομεταφορά στα μεγάλα  χείλη για αποκατάσταση του όγκου αυτών.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

 

Περιστατικό 2

Aσθενής 44 ετών προσήλθε στην κλινική μας με έντονη λιποδυστροφία στο εφηβαίο γνωστό ως ¨ Όρος της Αφροδίτης ¨. Υπεβλήθη σε  λιποαναρρόφηση στην περιοχή προς αποκατάσταση του σχήματος του εφηβαίου. Η αποκατάσταση της περιοχής ήταν εξαιρετική και η ασθενής ήταν πλήρως ικανοποιημένη απο το αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 3

Ασθενής 30 ετών προσήλθε στην κλινική μας με έντονη λιποδυστροφία στο εφηβαίο γνωστό ως ¨ Όρος της Αφροδίτης¨. Υπεβλήθη σε  λιποαναρρόφηση στην περιοχή προς αποκατάσταση του σχήματος του εφηβαίου.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ