Περιστατικό 1

Δεχθήκαμε στην κλινική μας την παρακάτω περίπτωση, ασθενή 22 χρονών και μόνιμη κάτοικο εξωτερικού, τον Οκτώβρη του 2018. Κατά τον κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκαν υπερμεγέθη μικρά χείλη αιδοίου που δημιουργούσαν έντονα λειτουργικά προβλήματα στην καθημερινότητα της ασθενούς. Αφότου προγραμματίστηκε και ολοκληρώθηκε το χειρουργείο της Αιδοιοπλαστικής, επισκέφθηκε την κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο 40 μέρες μετά. Η 22χρονη ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και το αποτέλεσμα, της μειωτικής επέμβασης αυτής, ήταν το επιθυμητό.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 2

Η ασθενής, 24 ετών και μόνιμη κάτοικος επαρχίας, συνδύασε το προγραμματισμένο της ταξίδι στην Αθήνα με το ραντεβού της στην κλινική μας, αρχικά, αλλά και με το χειρουργείο της Αιδοιοπλαστικής αμέσως μετά. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, ο οποίος έδειξε υπερτροφικά και ασύμμετρα μικρά χείλη αιδοίου, υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση και αποκατάσταση της περιοχής. Επισκέφθηκε ξανά την κλινική μας στο επόμενο ταξίδι της, ύστερα από 1 μήνα, για την πρώτη μετεγχειρητική εξέταση όπου διαπιστώθηκε πλήρης ανάρρωση.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 3

Στην κλινική μας δεχθήκαμε το παρακάτω περιστατικό, γυναίκα 26 ετών, για εξέταση. Κατά τον κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο , ύστερα από 30 μέρες, η κατάσταση της ασθενούς ήταν καλή και ανέφερε πως το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 4

Τον Φεβρουάριο του 2019 προσήλθε στην κλινική μας η συγκεκριμένη κυρία 28χρονών, για εξέταση. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε ήταν η εξωτερική εμφάνιση του αιδοίου της, για την οποία ήταν δυσαρεστημένη. Αισθανόταν πως τα εσωτερικά χείλη ήταν «τεράστια» και ανέφερε πως δεχόταν κριτική από τον σύντροφό της για αυτό. Κατά τον κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκαν υπερτροφικά μικρά χείλη αιδοίου και προγραμματίστηκε η επέμβαση της Αιδοιοπλαστικής. Ύστερα από 35 μέρες, στον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και είχε αποκτήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 5

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά μια γυναίκα, 19 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση. Το βασικό πρόβλημα, το οποίο της προκαλούσε έντονη δυσαρέσκεια και την ενοχλούσε, ήταν η εμφάνιση των έξω γεννητικών της οργάνων. Κατά την κλινική αξιολόγηση, διαπιστώθη υπερτροφία στα μικρά χείλη του αιδοίου και υπεβλήθη σε Αιδοιοπλαστική. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 20 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 6

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά μια γυναίκα, 19 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση. Το βασικό πρόβλημα, το οποίο της προκαλούσε έντονη δυσαρέσκεια και την ενοχλούσε, ήταν η εμφάνιση των έξω γεννητικών της οργάνων. Κατά την κλινική αξιολόγηση, διαπιστώθη υπερτροφία στα μικρά χείλη του αιδοίου και υπεβλήθη σε Αιδοιοπλαστική. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 20 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 7

Δεχθήκαμε στη κλινική μας ασθενή, γεννηθείσα το 1970, η οποία μας ανέφερε την έντονη δυσαρέσκεια για την εμφάνιση της γεννητικής της περιοχής , χαρακτηρίζοντάς την ασυνήθιστη. Πρόσθεσε πως της δημιουργούσε ένα αίσθημα ντροπής όταν εμφανιζόταν γυμνή μπροστά στον σύντροφό της. Κατά τη κλινική αξιολόγηση, διαπιστώθηκε υπερτροφία στα μικρά χείλη του αιδοίου και η ασθενής υπεβλήθει σε Αιδοιοπλαστική. Επιτεύχθει μικρότερη προεξοχή των μικρών χειλέων στην όρθια όψη , βελτιώνοντας την εικόνα του σώματος.  Στη πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 60 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 8

Στην κλινική μας δεχθήκαμε το παρακάτω περιστατικό, γυναίκα 30 ετών, για εξέταση. Κατά τον κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο, ύστερα από 30 μέρες, η κατάσταση της ασθενούς ήταν καλή και ανέφερε πως το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 9

Στην κλινική μας δεχθήκαμε το παρακάτω περιστατικό, γυναίκα 40 ετών, για εξέταση. Κατά τον κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο, ύστερα από 30 μέρες, η κατάσταση της ασθενούς ήταν καλή και ανέφερε πως το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 10

Στην κλινική μας δεχθήκαμε το παρακάτω περιστατικό, γυναίκα 23 ετών, για εξέταση. Κατά τον κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία του  δεξιού μικρού χειλέου του  αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση για την αποκατάσταση της περιοχής. Στον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο , ύστερα από 30 μέρες, η κατάσταση της ασθενούς ήταν καλή και ανέφερε πως το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 11

Τον Ιανουάριο του 2020 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 26 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία  και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 20 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 12

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ενημέρωσης για τα προβλήματα που απασχολούν τις γυναίκες  δεχθήκαμε στην κλινική μας το παρακάτω περιστατικό, γυναίκα 36 ετών, για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία  και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 20 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 13

Τον Ιανουάριο του 2020 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 35 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου και δυσμορφία στην κλειτοριδα η οποία  συμβάλει στη μειωμένη σεξουαλική ευαισθησία και ακόμη και στη δυσφορία κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων στιγμών. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων καθώς και σε  πλαστική κλειτορίδος  για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 30 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 14

Τον Φεβρουάριο  του 2020 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 39 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου και δυσμορφία στην κλειτοριδα η οποία  συμβάλει στη μειωμένη σεξουαλική ευαισθησία και ακόμη και στη δυσφορία κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων στιγμών. Υπεβλήθη σε διορθωτική αιδιοπλαστική καθώς και σε πλαστική κλειτορίδος  για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 30 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 15

Τον Φεβρουάριο του 2020 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 42 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία  και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου , χαλάρωση κόλπου καθώς και βλάβη του περινέου. Αναφέρθηκε, επίσης, εργώδης φυσιολογικός τοκετός με εμβρυουλκία. Η βλάβη του περινέου προκαλούσε δυσφορία κατά τη συνουσία, χαλαρούς μύες , προβλήματα στην λειτουργία της ούρησης και ήπια ακράτεια. Υπεβλήθη σε Περινεοπλαστική, Κολποπλαστική και Αιδιοπλαστική. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 35 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως αποκαθιστώντας την ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων ,την αισθητική εμφάνιση του περινέου καθώς επίσης τους κολπικούς μυς και την αρχούμενη ακράτεια.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 16

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ενημέρωσης για τα προβλήματα που απασχολούν τις γυναίκες  δεχθήκαμε στην κλινική μας το παρακάτω περιστατικό: Γυναίκα 28 ετών, για κλινική εξέταση έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία  και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 20 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 17

Τον Μάρτιο  του 2020 προσήλθε στην κλινική μας η συγκεκριμένη κυρία 41 ετών, για εξέταση. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε ήταν η εξωτερική εμφάνιση του αιδοίου της, για την οποία ήταν δυσαρεστημένη. Αισθανόταν πως τα εσωτερικά χείλη ήταν «τεράστια» και ανέφερε πως δεχόταν κριτική από τον σύντροφό της για αυτό. Κατά τον κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκαν υπερτροφικά μικρά χείλη αιδοίου και προγραμματίστηκε η επέμβαση της Αιδοιοπλαστικής. Ύστερα από 35 μέρες, στον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και είχε αποκτήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 18

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ενημέρωσης για τα προβλήματα που απασχολούν τις γυναίκες  δεχθήκαμε στην κλινική μας το παρακάτω περιστατικό, γυναίκα 34 ετών, για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία  και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 20 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 19

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ενημέρωσης για τα προβλήματα που απασχολούν τις γυναίκες  δεχθήκαμε στην κλινική μας το παρακάτω περιστατικό: Γυναίκα 29 ετών, για κλινική εξέταση έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία  και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 20 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 20

Τον Μάϊο  του 2020 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 16 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου και δυσμορφία στην κλειτορίδα. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων καθώς και σε  πλαστική κλειτορίδας  για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 30 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 21

Στην κλινική μας δεχθήκαμε το παρακάτω περιστατικό, γυναίκα 29 ετών, για εξέταση. Κατά τον κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο , ύστερα από 30 μέρες, η κατάσταση της ασθενούς ήταν καλή και ανέφερε πως το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 22

Τον Μάιο του 2020 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 20 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 23

Τον Μάιο του 2020 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 24 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 24

Ασθενής 28 ετών προσήλθε στην κλινική μας για εξέταση . Από τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθει σε Αιδοιοπλαστική. Η πρώτη μετεγχειρητική εξέταση ολοκληρώθηκε ύστερα από 30 μέρες και η κατάσταση της ασθενούς ήταν καλή. και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 25

Τον Μάιο  του 2020 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 57 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων. Υπεβλήθη σε διορθωτική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 20 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 26

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά μια γυναίκα, 23 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική μας τον Μάιο του 2020 για εξέταση. Το βασικό πρόβλημα, το οποίο της προκαλούσε δυσαρέσκεια ήταν η εμφάνιση των έξω γεννητικών της οργάνων. Κατά την κλινική αξιολόγηση, διαπιστώθη υπερτροφία στα μικρά χείλη του αιδοίου και υπεβλήθη σε Αιδοιοπλαστική. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 20 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 27

Τον Φεβρουάριο του 2020 δεχθήκαμε στην κλινική μας το παρακάτω περιστατικό, γυναίκα 21 ετών, για εξέταση. Κατά τον κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Μετά την παρέλευση 5 μηνών από το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 28

Τον Οκτώβριο του 2020 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 43 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Μετά την παρέλευση 25 ημερών από το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 29

Τον Δεκέμβριο του 2020 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 19 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΜΕΡΕΣΜΕΤΑ

Περιστατικό 30

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά μια γυναίκα, 27 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Δεκέμβριο του 2020. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 40 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 31

Η Δήμητρα Σ., 52 ετών, προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Δεκέμβριο του 2020 και έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 40 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 32

Η Άννα Μ., 23 ετών, προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Ιανουάριο του 2021. Διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 33

Η Πηνελόπη Γ., 29 ετών, προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Ιανουάριο του 2021. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 34

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά μια γυναίκα, 25 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Φεβρουάριο του 2021. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 35

Η Μαρία Κ., 34 ετών, προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Φεβρουάριο του 2021. Διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Η πρώτη μετεγχειρητική εξέταση ολοκληρώθηκε ύστερα από 30 μέρες και η κατάσταση της ασθενούς ήταν εξαιρετική.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 36

Τον Φεβρουάριο του 2021 δεχθήκαμε στην κλινική μας την Κωσταντίνα Δ., μία ασθενή 33 ετών, προβληματισμένη απο τον καθημερινό πόνο που αντιμετώπιζε στην γεννητική περιοχή κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης. Μετά απο τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής.  Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 45 ημέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 37

Η Ελένη Σ., 31 ετών, προσήλθε στην Κλινική μας τον Φεβρουάριο του 2021 με εμφανή υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Ύστερα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Μετά την παρέλευση 2 μηνών από το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 38

Τον Μάρτιο του 2021 δεχθήκαμε στην κλινική μας την Χριστίνα Κ., μία ασθενή 51 ετών, η οποία αντιμετώπιζε λειτουργικά αλλά και σεξουαλικά προβλήματα στην καθημερινή ζωή λόγω του πόνου. Η εξέταση έδειξε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της γεννητικής περιοχής. Ένα μήνα αργότερα, στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί πλήρως και το αποτέλεσμα, τόσο το αισθητικό, όσο και το λειτουργικό είναι εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝ3Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
3Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ5Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Περιστατικό 39

Τον Μάρτιο του 2021, δεχθήκαμε στην κλινική μας την Μαρία Π., μία ασθενή 29 ετών, η οποία απευθήνθηκε στον Δρ. Ναούμ αναζητώντας λύση στα προβλήματα που αντιμετώπιζε στη γεννητική περιοχή, όπως ο πόνος, ή ξηρότητα και η χαλάρωση. Έπειτα απο τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκαν υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου καθώς και χαλάρωση του κολπικού πυελικού δαπέδου και η ασθενής υποβλήθηκε σε Αιδοιοπλαστική και Κολποπλαστική για την αντιμετώπιση των δυσμορφιών της περιοχής. Η πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε 1 μήνα μετά την επέμβαση, η ασθενής είχε αναρωσει πλήρως και ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί επιτυχώς.

ΠΡΙΝ3Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
3Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ5Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Περιστατικό 40

Τον Μάρτιο του 2021 δεχθήκαμε στην κλινική μας την Έφη Μ. (26 ετών). Έπειτα από πολλά χρόνια πόνου και δυσφορίας στην γεννητική περιοχη αποφάσισε να κάνει το βήμα και να επικοινωνίσει μαζί μας ζητώντας λύση στο πρόβλημα της, αφού όπως η ίδια μας περιέγραψε αντιμετώπιζε αυτές τις δυσκολίες από την εφηβική κιόλας ηλικία. Από τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αντιμετώπιση των δυσμορφιών της περιοχής. 30 ημέρες μετά την επέμβαση, στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί και η ασθενής είχε αναρώσει πλήρως.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 41

Τον Απρίλιο του 2021 δεχθήκαμε στην κλινική μας την Μάρθα Κ., ασθενή 29 ετών,προβληματισμένη από την ανατομία και την εικόνα της γεννητικής της περιοχής. Έπειτα από τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αντιμετώπιση των δυσμορφιών της περιοχής. 1 μήνα μετά την επέμβαση, στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί πλήρως και η ασθενής ήταν απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 42

Η Αγγελική Π., 31 ετών, προσήλθε στην Κλινική μας τον Απρίλιο του 2021 με εμφανή υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Ύστερα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Ένα μήνα μετά το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 43

Τον Απρίλιο του 2021 δεχθήκαμε στην κλινική μας την Ιωάννα Κ., μία ασθενή 22 ετών, η οποία αντιμετώπιζε λειτουργικά προβλήματα στην καθημερινή της ζωή λόγω του πόνου. Η εξέταση έδειξε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της γεννητικής περιοχής. 40 ημέρες αργότερα, στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί πλήρως και το αποτέλεσμα, τόσο το αισθητικό, όσο και το λειτουργικό είναι εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 44

Τον Απρίλιο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 26 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 45 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 45

Τον Μάιο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 33 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 46

Τον Ιούνιο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 26 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 47

Η Δανάη Π., 18 ετών, προσήλθε στην Κλινική μας τον Ιούνιο του 2021 με εμφανή υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Ύστερα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Ένα μήνα μετά το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 48

Τον Ιούνιο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 38 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 49

Η Ελένη Κ., 35 ετών, προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Ιούνιο του 2021. Διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Η πρώτη μετεγχειρητική εξέταση ολοκληρώθηκε ύστερα από 30 μέρες και η κατάσταση της ασθενούς ήταν εξαιρετική.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 50

Τον Αύγουστο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 41 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 51

Τον Αύγουστο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 28 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων. Υπεβλήθη σε διορθωτική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 20 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 52

Η Στέλλα Κ., 27 ετών, προσήλθε στην Κλινική μας τον Ιούλιο του 2021 με εμφανή υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Ύστερα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Ένα μήνα μετά το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 53

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ασθενή 18 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Αύγουστο του 2021. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 40 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 54

Η Άννα Μαρία Μ., 35 ετών, προσήλθε στην κλινική μας για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2021 μετά από μία αποτυχημένη επέμβαση αιδοιοπλαστικής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πληγεί η αυτοπεποίθηση της και κατά συνέπεια η σεξουαλική της ζωή. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, πραγματοποιήθηκε διορθωτική αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής.

Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών οργάνων της ασθενούς είχε αποκατασταθεί και η ασθενής είναι πλήρως ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 55

Η Suzan S., μόνιμη κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου, επισκέφθηκε την κλινική μας τον Αύγουστο του 2021 κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών στην Ελλάδα. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων. Υπεβλήθη σε διορθωτική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 25 ημέρες  μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 56

Η Δήμητρα Σ., 52 ετών, προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Δεκέμβριο του 2020 και έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 40 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 57

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ασθενή 18 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Αύγουστο του 2021. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 40 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 58

Τον Οκτώβριο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 57 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 59

Η Ελένη Κ., 25 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Οκτώβριο του 2021. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων. Υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα  μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 60

Η Ελευθερία Κ., 54 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Σεπτέμβριο του 2021. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 40 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 61

Τον Σεπτέμβριο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 20 ετών. Έπειτα από τον κλινικό έλεγχο και μετά απο συζήτηση με την ασθενή για το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε Revision Labiaplasty στο ιατρείο μας.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 62

Η Μαρία Π., 37 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Οκτώβριο του 2021. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 30 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 63

Η Γεωργία Σ., 19 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Σεπτέμβριο του 2021. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων. Υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα  μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 64

Το περιστατικό αφορά ασθενή 32 ετών, η οποία προσήλθε στην κλινική μας τον Νοέμβριο του 2021 προβληματισμένη από την ιδιαιτερότητα των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων, κάτι που της προκαλούσε έντονο πόνο κατά τη γυμναστική και τις καθημερινές της δραστηριότητες. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων. Υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 65

Η Αλεξία Π., 36 ετών, προσήλθε στην κλινική μας για κλινική εξέταση τον Σεπτέμβριο του 2021. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 66

Η Λία Κ., 35 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Οκτώβριο του 2021. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 40 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 67

Κατά τη διάρκεια της διαμονής της στην Ελλάδα, η Christine L. επισκέφθηκε την κλινική μας στην Αθήνα. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. 40 ημέρες μετά την επέμβαση, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 68

Η Σοφία Π., 38 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Δεκέμβριο του 2021. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 69

Η Δώρα Λ., 34 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Ιανουάριο του 2022. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 30 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 70

Τον Δεκέμβριο του 2022 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 26 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 30 ημέρες μετά την επέμβαση, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 71

Τον Ιανουάριο του 2022 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 28 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 30 ημέρες μετά την επέμβαση, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 72

Τον Δεκέμβριο του 2021 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 37 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 73

Η Ελένη Κ., 50 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Δεκέμβριο του 2021. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 74

Η Μαρίνα Κ., 35 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Δεκέμβριο του 2021. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 75

Τον Φεβρουάριο του 2022 δεχθήκαμε στην κλινική μας την Μαρία Σ., ασθενή 19 ετών. Προβληματισμένη από την ανατομία και την εικόνα της γεννητικής της περιοχής και έπειτα από έρευνα, απευθύνθηκε στον Δρ. Ναούμ αναζητώντας λύση για το πρόβλημά της. Έπειτα από τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αντιμετώπιση των δυσμορφιών της περιοχής. 1 μήνα μετά την επέμβαση, στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί πλήρως και η ασθενής ήταν απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 76

Τον Ιούνιο του 2021 δεχθήκαμε στην κλινική μας το παρακάτω περιστατικό. Κατά τον κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο, ύστερα από 30 μέρες, η κατάσταση της ασθενούς ήταν καλή και ανέφερε πως το αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 77

Η Helga G., κάτοικος Γερμανίας, επισκέφθηκε την κλινική μας τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια της 10ήμερης διαμονής της στην Ελλάδα. Η 45χρονη ασθενής αντιμετώπιζε λειτουργικά προβλήματα στην καθημερινή της ζωή λόγω του πόνου στη γεννητική περιοχή. Η εξέταση έδειξε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της γεννητικής περιοχής. 1 μήνα αργότερα, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί πλήρως και το αποτέλεσμα, τόσο το αισθητικό, όσο και το λειτουργικό είναι εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 78

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ασθενή 35 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Φεβρουάριο του 2022. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 40 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 79

Τον Μάρτιο του 2022 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 44 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 30 ημέρες μετά την επέμβαση, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 80

Η Blair D., κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου, επισκέφθηκε την κλινική μας τον Μάρτιο του 2022 κατά τη διάρκεια της διαμονής της στην Ελλάδα. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 40 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 81

Η Δήμητρα Π., 24 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Απρίλιο του 2022. Διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 82

Η Ελένη Κ., 36 ετών, επισκέφθηκε την κλινική μας τον Απρίλιο του 2022. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 30 ημέρες μετά την επέμβαση, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 83

Η Γεωργία Κ., 33 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Μάρτιο του 2022. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 84

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ασθενή 42 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Φεβρουάριο του 2022. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 40 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 85

Η Έφη Π., 38 ετών, απευθύνθηκε στην κλινική μας τον Απρίλιο του 2022, προβληματισμένη απο τα λειτουργικά αλλά και σεξουαλικά προβλήματα που αντιμετώπιζε στην καθημερινή ζωή λόγω της ανατομίας της γεννητικής της περιοχής. Η εξέταση έδειξε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της γεννητικής περιοχής. Ένα μήνα αργότερα, στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί πλήρως και το αποτέλεσμα, τόσο το αισθητικό, όσο και το λειτουργικό είναι εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 86

Τον Μάιο του 2022 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 18 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 87

Η Χαρά Π., 33 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Μάιο του 2022. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 88

Η  Νάντια Π., 28 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Ιούνιο του 2022. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 89

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ασθενή 35 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Ιούνιο του 2022. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 40 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 90

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ασθενή 44 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Ιούνιο του 2022. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 91

Τον Ιούλιο του 2022 δεχθήκαμε στην κλινική μας την Αναστασία Π., ασθενή 18 ετών, προβληματισμένη από την ανατομία και την εικόνα της γεννητικής της περιοχής. Έπειτα από τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αντιμετώπιση των δυσμορφιών της περιοχής. 1 μήνα μετά την επέμβαση, στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί πλήρως και η ασθενής ήταν απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 92

Το περιστατικό αφορά ασθενή 39 ετών, η οποία προσήλθε στην κλινική μας τον Ιούλιο του 2022 προβληματισμένη από την ιδιαιτερότητα των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων. Υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 93

Η Μαρίνα Κ., 38 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Ιούλιο του 2022. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 94

Τον Ιούλιο του 2022 επισκεφθηκε την κλινική μας η Ρούλα Π., ασθενής 64 ετών, προβληματισμένη απο την εξωτερική εμφάνιση του αιδοίου της αλλά και απο τον πόνο που αντιμετώπιζε καθημερινά στην γεννητική περιοχή κατά τη διάρκεια της γυμναστικής. Διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής.  Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 45 ημέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 95

Δεχθήκαμε στην κλινική μας την παρακάτω περίπτωση, ασθενή 19 χρονών, τον Ιούλιο του 2022. Κατά τον κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκαν υπερμεγέθη μικρά χείλη αιδοίου που δημιουργούσαν έντονα λειτουργικά προβλήματα στην καθημερινότητα της ασθενούς. Αφότου προγραμματίστηκε και ολοκληρώθηκε το χειρουργείο της Αιδοιοπλαστικής, η ασθενής επισκέφθηκε την κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο 40 μέρες αργότερα και είχε αναρρώσει πλήρως. Το αποτέλεσμα της μειωτικής επέμβασης ήταν το επιθυμητό.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 96

Τον Ιούλιο του 2022 δεχθήκαμε στην κλινική μας την Χριστίνα Σ., ασθενή 67 ετών. Προβληματισμένη από την ανατομία της γεννητικής της περιοχής απευθύνθηκε στον Δρ. Ναούμ αναζητώντας λύση για το πρόβλημά της. Έπειτα από τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. 1 μήνα μετά την επέμβαση, στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί πλήρως και η ασθενής ήταν απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 97

Το περιστατικό αφορά ασθενή 36 ετών, η οποία προσήλθε στην κλινική μας τον Σεπτέμβριο του 2022 προβληματισμένη από την ιδιαιτερότητα των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων. Υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 98

Η Παναγιώτα Π., 47 ετών, απευθύνθηκε στην κλινική μας τον Ιούλιο του 2022. Η εξέταση έδειξε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της γεννητικής περιοχής. Ένα μήνα αργότερα, στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί πλήρως και το αποτέλεσμα, τόσο το αισθητικό, όσο και το λειτουργικό είναι εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 99

Η Κατερίνα Λ., 34 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Σεπτέμβριο του 2022 μετά από μία αποτυχημένη επέμβαση αιδοιοπλαστικής. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, πραγματοποιήθηκε διορθωτική αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 30 ημέρες μετά το χειρουργείο, η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών οργάνων της ασθενούς είχε αποκατασταθεί και η ασθενής είναι πλήρως ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 100

Τον Σεπτέμβριο του 2022 δεχθήκαμε στην κλινική μας την Ξένια Ο., ασθενή 27 ετών, η οποία απευθύνθηκε στον Δρ. Ναούμ αναζητώντας λύση για τα αισθητικά αλλά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετώπιζε στην γεννητική περιοχή. Έπειτα από τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. 1 μήνα μετά την επέμβαση, στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί πλήρως και η ασθενής ήταν απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 101

Τον Οκτώβριο του 2022 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 31 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 102

Τον Σεπτεμβριο  του 2022 προσήλθε στην κλινική το παρακάτω περιστατικό για κλινική εξέταση. Υπεβλήθη σε διορθωτική αιδιοπλαστική καθώς και σε περινεοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 30 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 103

Δεχθήκαμε στην κλινική μας την παρακάτω περίπτωση, ασθενή 39 χρονών, τον Νοέμβριο του 2022. Κατά τον κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκαν υπερμεγέθη μικρά χείλη αιδοίου που δημιουργούσαν έντονα λειτουργικά προβλήματα στην καθημερινότητα της ασθενούς. Αφότου προγραμματίστηκε και ολοκληρώθηκε το χειρουργείο της Αιδοιοπλαστικής, η ασθενής επισκέφθηκε την κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο 40 μέρες αργότερα και είχε αναρρώσει πλήρως. Το αποτέλεσμα της μειωτικής επέμβασης ήταν το επιθυμητό.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 104

Το περιστατικό αφορά ασθενή 36 ετών, η οποία προσήλθε στην κλινική μας τον Σεπτέμβριο του 2022 προβληματισμένη από την ιδιαιτερότητα των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων. Υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 105

Το περιστατικό αφορά ασθενή 43 ετών, η οποία προσήλθε στην κλινική μας τον Νοέμβριο του 2022. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων. Υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 106

Τον Οκτώβριο του 2022 δεχθήκαμε στην κλινική μας την Αθανασία Μ., ασθενή 27 ετών, προβληματισμένη από την ανατομία και την εικόνα της γεννητικής της περιοχής. Έπειτα από τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αντιμετώπιση των δυσμορφιών της περιοχής. 1 μήνα μετά την επέμβαση, στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί πλήρως και η ασθενής ήταν απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 107

Η Lauren H., κάτοικος Αγγλίας, επισκέφθηκε την κλινική μας τον Δεκέμβριο του2022. Η 37χρονη ασθενής αντιμετώπιζε λειτουργικά προβλήματα στην καθημερινή της ζωή λόγω του πόνου στη γεννητική περιοχή. Η εξέταση έδειξε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της γεννητικής περιοχής. 1 μήνα αργότερα, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί πλήρως και το αποτέλεσμα, τόσο το αισθητικό, όσο και το λειτουργικό είναι εξαιρετικό σύμφωνα με την δήλωση της ασθενούς.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 108

Τον Δεκέμβριο του 2022 προσήλθε στην κλινική το παρακάτω περιστατικό. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 20 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 109

Η Αγγελική Κ. προσήλθε στην κλινική μας τον Δεκέμβριο του 2022. Η 34χρονη ασθενής απευθύνθηκε στον Δρ Ναουμ μετά από μία σειρά αποτυχημένων επεμβάσεων αιδοιοπλαστικής, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να πληγεί η αυτοπεποίθηση της. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, πραγματοποιήθηκε διορθωτική αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών οργάνων της ασθενούς είχε αποκατασταθεί και η ασθενής είναι πλήρως ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 110

Τον Ιανουάριο του 2023 προσήλθε στην κλινική μας κυρία 45 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 111

Τον Φεβρουάριο του 2023 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 22 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 112

Η Γεωργία Γ. 34 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Ιούλιο του 2022. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 113

Η Δήμητρα Π., κάτοικος Κύπρου, προσήλθε στην κλινική μας προβληματισμένη από την εικόνα της γεννητικής της περιοχής. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 114

Τον Απρίλιο του 2023 δεχθήκαμε στην κλινική μας την Κατερίνα Σ., ασθενή 30 ετών, που έπειτα απο έντονο προβληματισμό από την ανατομία και την εικόνα της γεννητικής της περιοχής, απευθύνθηκε στον Δρ. Ναούμ αναζητώντας λύση για το πρόβλημά της. Από τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και η ασθενής υποβλήθηκε σε αιδοιοπλαστική για την αντιμετώπιση των δυσμορφιών της περιοχής. 1 μήνα μετά την επέμβαση, στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ανατομία της περιοχής είχε αποκατασταθεί πλήρως και η ασθενής ήταν απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 115

Η Νεφέλη Σ., 27 ετών, προσήλθε στην Κλινική μας τον Απρίλιο του 2023 με εμφανή υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Ύστερα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Ένα μήνα μετά το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 116

Η Μυρτώ Σ., 26 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Απρίλιο του 2023. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων. Υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα  μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 117

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ασθενή 33 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική μας για εξέταση τον Απρίλιο του 2023. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 40 μέρες μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 118

Η Βάσια Κ., 43 ετών, προσήλθε στην Κλινική μας τον Μάρτιο του 2023 με εμφανή υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Ύστερα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Ένα μήνα μετά το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 119

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ασθενή 30 ετών, η οποία προσήλθε στην Κλινική μας προβληματισμένη από την εικόνα της γεννητικής της περιοχής. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 120

Τον Σεπτέμβριο του 2023 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 26 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 121

Τον Ιούλιο του 2023 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 25 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 122

Η Δέσποινα Κ., 35 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Μάρτιο του 2023. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 123

Η Κωνσταντίνα Ξ. προσήλθε στην κλινική μας τον Ιούνιο του 2023. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 124

Η Αλεξάνδρα Π. προσήλθε στην κλινική μας τον Μάρτιο του 2023. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 125

Τον Οκτώβριο του 2023 προσήλθε στην κλινική μας ασθενής 19 ετών για κλινική εξέταση. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία και ασυμμετρία των μικρών χειλέων αιδοίου. Υπεβλήθη σε μειωτική επέμβαση των μικρών χειλέων για την αποκατάσταση της περιοχής. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 126

Τον Δεκέμβριο του 2023 δεχθήκαμε το παρακάτω περιστατικό στην κλινική μας, με εμφανή υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Ύστερα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Ένα μήνα μετά το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 127

Τον Οκτώβριο του 2023 δεχθήκαμε την Ηρώ Π., ασθενή 32 ετών, στην κλινική μας, με εμφανή υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου. Ύστερα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Ένα μήνα μετά το χειρουργείο, δεχθήκαμε την ασθενή ξανά στην κλινική μας για τον πρώτο μετεγχειρητικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε πως η ανατομία της περιοχής είχε πλήρως αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 128

Η Μαρία Μ., 32 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Φεβρουάριο του 2024. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό 129

Η Γεωργία, 30 ετών, προσήλθε στην κλινική μας τον Δεκέμβριο του 2023. Έπειτα από τον απαραίτητο κλινικό έλεγχο, διαπιστώθηκε υπερτροφία των μικρών χειλέων αιδοίου και υπεβλήθη σε αιδοιοπλαστική για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην πρώτη μετεγχειρητική επίσκεψη, 1 μήνα μετά το χειρουργείο, η ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως και η ανατομία των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων είχε αποκατασταθεί.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ