Η αγωγή αυτή δε συνιστάται αν  είστε έγκυος, εάν έχετε βηματοδότη, ή όταν υπάρχουν μεταλλικά εμφυτεύματα στην περιοχή που θα γίνει η θεραπεία.