Σε διαταραχές πήξης του αίματος, λήψη αντιπηκτικών, διαβήτη, ενεργή φλεγμονή (π.χ. εκδήλωση έρπη).