Μείωση του δέρματος που περιβάλλει την κλειτορίδα, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση τόσο της εμφάνισής της όσο και της λειτουργικότητάς της. Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.