Η ανάπλαση της γεννητικής περιοχής είναι θεαματική και το κυριότερο, το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Κι αυτό επειδή δεν εγχέεται καμία “ξένη” ουσία, που με τον καιρό θα απορροφηθεί από τον οργανισμό. Αντίθετα, χάρη στα βλαστοκύτταρα που αναπτύσσονται από τον ίδιο τον οργανισμό εξασφαλίζονται μόνιμα αποτελέσματα. Κι επιπλέον, δεν εμφανίζονται αλλεργίες, οιδήματα ή φλεγμονές, όπως ίσως συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.