Η ένδειξη για την επέμβαση αυτή είναι τα χαλαρά μεγάλα χείλη με μερική απώλεια λίπους.