Η επέμβαση ενδείκνυται για γυναίκες που παρατηρούν χαλάρωση στη γεννητική περιοχή, καθώς αυξάνει η ηλικία τους ή λόγω μεγάλης απώλειας βάρους. Επίσης, μπορεί να διορθωθούν και μικρές δυσμορφίες και ασυμμετρίες της περιοχής, όπου δεν απαιτείται η επέμβαση της Αιδοιοπλαστικής. Για παράδειγμα, μικρή ασυμμετρία χειλέων του αιδοίου ή σε περιπτώσεις που υπάρχει απώλεια όγκου στην περιοχή λόγω ηλικίας.