Η επέμβαση γίνεται με τη χρήση κολπικού laser CO2 τελευταίας γενιάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται παράλληλη χρήση του μηχανήματος HIFU (High Frequency Ultra Sound) ή της κολπικής μηχανής RF (Radio Frequency). Τον συνδυασμό τους τον αποφασίζει ο γιατρός, ανάλογα με την περίπτωση της καθεμιάς γυναίκας.