Με χρήση χειρουργικού laser CO2 ή/και Erbium. Παράλληλα μπορούν να εφαρμοστούν τοπικά λιποδιαλυτικές ενέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και λιποαναρρόφηση τοπικά.