Πρόκειται για μία θεραπεία που δεν απαιτεί αναισθησία, ούτε επίσκεψη σε νοσοκομείο. Πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο ιατρό, που συλλέγει συνήθως από την περιοχή της κοιλιάς εντελώς ανώδυνα λίπος που εμπεριέχει πλάσμα με κύτταρα. Στη συνέχεια, κι έπειτα από ειδική επεξεργασία που γίνεται άμεσα, το εγχέει στην περιοχή των έξω γεννητικών οργάνων.