Η επέμβαση γίνεται με τη χρήση χειρουργικού laser CO2 τελευταίας γενιάς σε συνδυασμό με χειρουργικές τομές, εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο. Χρησιμοποιείται μέθη (ελαφριά αναισθησία που γίνεται με ενδοφλέβια χορήγηση συγκεκριμένων φαρμάκων από τον αναισθησιολόγο), παράλληλα με τοπική αναισθησία.