Η επέμβαση διαρκεί από 1 έως 2 ώρες και γίνεται στην εξειδικευμένη κλινική μας. Κατά τη διάρκειά της χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία παράλληλα με μέθη. Η μέθη γίνεται με ενδοφλέβια χορήγηση συγκεκριμένων φαρμάκων από τον αναισθησιολόγο και ταυτόχρονη παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών με ειδικά όργανα. Έτσι, η επέμβαση είναι απόλυτα ασφαλής.