Χάρη στον τρόπο αναισθησίας της περιοχής, που επιλέγεται μετά από συζήτηση με τη γυναίκα, η επέμβαση είναι απολύτως ανώδυνη. Μετά την επέμβαση η ασθενής νιώθει μια ενόχληση για λίγες ημέρες η οποία είναι ελάχιστη και απόλυτα ανεκτή.