Η επέμβαση γίνεται χωρίς αναισθησία και είναι απολύτως ανώδυνη.