Για την αποφυγή οποιασδήποτε ενοχλητικής αίσθησης κατά τη διάρκεια της μεθόδου, προηγείται μιας ελαφριάς μορφής νάρκωση Δεν υπάρχει καμία ενόχληση. Η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές της δραστηριότητες, χωρίς να νιώθει καθόλου πόνο.