Η θεραπεία είναι απολύτως ανώδυνη. Δεν υπάρχει καθόλου πόνος κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία.