Απευθύνεται σε γυναίκες που παρουσιάζουν έντονη χαλάρωση στους μύες και στους ιστούς του κόλπου. Μία χαλάρωση που συνήθως εμφανίζεται μετά από ένα ή περισσότερους φυσιολογικούς τοκετούς. Μπορεί όμως να οφείλεται και σε κατασκευαστικά αίτια της περιοχής ή στη φυσιολογική γήρανση.