Η γυναίκα θα νιώθει μικρές ανεκτές ενοχλήσεις για τις πρώτες 3-4 ημέρες μετά την επέμβαση. Η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να γίνει την 3η ημέρα μετά την επέμβαση. Επίσης, συνίσταται αποχή από σεξουαλικές δραστηριότητες για περίπου 20 ημέρες.