Κατόπιν, μόλις η θεραπεία τελειώσει, η γυναίκα μπορεί να γυρίσει αμέσως στις συνηθισμένες της ασχολίες, ενώ μετά 2-3 ημέρες μπορεί να ξεκινήσει και τη σεξουαλική της δραστηριότητα.