Η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές της δραστηριότητες την ίδια ημέρα μετά τη θεραπεία.