Η μοναδική κλινική Αισθητικής Γυναικολογίας με πιστοποίηση ISO στην Ελλάδα

Η Cosmetic Gynecology κλινική του Dr Naoum είναι η μοναδική κλινική Αισθητικής και Επανορθωτικής Γυναικολογίας στην Ελλάδα πιστοποιημένη κατά τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  ISO9001 και ΙSO27001.

Είναι λογικό, κάθε γυναίκα που απευθύνεται σε μια κλινική που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας και αισθητικής βελτίωσης, να ανησυχεί – μεταξύ άλλων –  και για το πόσο ασφαλές είναι το κέντρο και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται σ΄ αυτό.

Το ISO9001 πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια κλινική, ώστε η τελική υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητική τόσο από τους ασθενείς της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Έτσι , η κλινική του Dr Naoum ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου, που καλύπτουν στο σύνολό τους το εύρος των δραστηριοτήτων της, που ξεκινά από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων ιατρικών τεχνικών και υπηρεσιών έως τη φροντίδα της ασθενούς μετά τη θεραπεία / επέμβαση.

Το ISO27001 είναι το πιο γνωστό Διεθνές Πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών στο πλαίσιο της οργάνωσης. Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων ασφάλειας των πληροφοριών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κλινικής, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του ιατρικού απορρήτου. Ικανοποιώντας κι αυτό το κριτήριο, η κλινική του Dr Naoum παρέχει πλήρης προστασία και εμπιστευτική διαχείριση των δεδομένων. Η ορθή χρήση τους πραγματοποιείται στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των εξατομικευμένων παρεχόμενων υπηρεσιών και μόνον.

Οι παραπάνω πιστοποιήσεις κάνουν κάθε γυναίκα που απευθύνεται στον Dr. Naoum να νιώθει την ασφάλεια – κάτι που επιβεβαιώνεται και στην  πράξη και διαπιστώνει κι η ίδια η γυναίκα – ότι έχει κάνει την καλύτερη επιλογή τόσο για τις υπηρεσίες που θα επιλέξει όσο και για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και κύριο μέλημα του Dr. Naoum αποτελεί η διασφάλιση της κορυφαίας ποιότητας σε κάθε βήμα της επαφής του ιδίου και της κλινικής του με τη γυναίκα που τον εμπιστεύεται.

Αποτελεί συνειδητή επιλογή του Dr. Naoum να ακολουθηθούν πιστά και απαρέγκλιτα όλοι οι κανόνες που διέπουν την πιστοποίηση της λειτουργίας της κλινικής του με ISO, η οποία παρέχει παρέχει από μόνη της τα απαραίτητα εχέγγυα που πρέπει να αναζητά κάθε γυναίκα, προκειμένου να εμπιστευτεί τον γιατρό της και την κλινική του.

Κοινοποίηση του άρθρου