Ένα εξαιρετικό και άρτια οργανωμένο συνέδριο το International Aesthetic Gynecology Congress, στο Ντουμπάϊ ολοκληρώθηκε.Είχα την τιμή να παρουσιάσω 2 ενότητες την “Hyaluronic Acid in the heads of a Vagina Designer” και “Vagitense- Protocol for SUI Treatment” και εισέπραξα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους γιατρούς που παραβρέθηκαν στο συνέδριο.

Γνώρισα εξαιρετικούς συναδέλφους από όλον τον κόσμο και συνάντησα επιστήμονες που πραγματικά αγαπούν την έρευνα και επιδιώκουν συστηματικά την βελτίωση των δεδομένων προκειμένου να προσφέρουν στις γυναίκες καλύτερη ποιότητα ζωής

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως των διοργανωτή και εξαιρετικό συνάδελφο Ayman El Attar MD που με τίμησε δίνοντας μου το βήμα του συνεδρίου 2 φορές και ανυπομονώ για την επόμενη συνάντηση μας.